Arbeidsmarkt & Onderwijs

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe technieken en verandering van maatschappelijke inzichten vragen zowel om kwalitatief, flexibel onderwijs en doelgericht werkgeversschap in relatie tot instroom en behoud. Koninklijke Binnenvaart Nederland zet zich in voor een sterke en aantrekkelijke arbeidsmarkt, toekomstbestendig onderwijs en ondersteunt de ondernemers bij hun rol als werkgever.

Informatie arbeidsmarkt & onderwijs

Arbeidsmarkt

Koninklijke Binnenvaart Nederland zet in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. 

We kijken naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en dan nodig is. Naast promotie van onze sector, werken we ook aan het goed opleiden van onze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden en medewerkers boeien en binden aan de binnenvaart. 

Belangrijke informatie voor nieuwe medewerkers om zich te oriënteren op werken in de binnenvaart is samengebracht op de website Wereld van de Binnenvaart

Ook heeft KBN, samen met vakbond Nautilus, het Werkboek instappen in de binnenvaart met alle in en outs voor solliciteren en werken in onze sector gemaakt.

Onderwijs

In onze sector volgen de veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Medewerkers hebben meer en vaker technische en logistieke opleiding nodig. Wij werken samen met het nationale binnenvaartonderwijs aan een goed opleidingspakket voor medewerkers in de binnenvaart; opleidings(modules) met erkende diploma’s of certificaten.

Promotie instroom 

Promotie ten behoeve van de instroom was in het verleden niet een primaire taakstelling van de brancheverenigingen, echter is de belangenbehartiging tussentijds minder versplinterd en de druk op de sector sterk veranderd in relatie tot het nijpende personeelstekort. Deze factoren dragen eraan bij dat Koninklijke Binnenvaart Nederland samenwerkingsactiviteitein blijft uitbreiden met diverse actieve partijen op het gebied van promotie: werken in de binnenvaart. 

Ambitie is deze samenwerking nader te versterken en mogelijk  een coördinerende rol te spelen bij (lopende) initiatieven, die nu soms nog parallel naast elkaar opereren.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Kelly van Toorenburg

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt / Secretaris Droge Lading

Laatste berichten

Podcast #03: Personeel hebben en (be)houden

In de derde aflevering van Samen Voortvarend de podcast gaan Kelly van Toorenburg (beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt) en Henriëtte Schreuders (beleidsadviseur sociaal) met elkaar in gesprek over het aannemen en behouden van personeel. 
Kelly en…

21 augustus 2023 | Podcast

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.