Netwerk

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft een breed netwerk om de belangen van de leden en de binnenvaart te behartigen. Ons krachtige netwerk omvat niet alleen een divers scala aan leden en geassocieerden die nauw verbonden zijn met onze vereniging, maar strekt zich ook uit tot een breed spectrum.

Binnen Nederland werken wij nauw samen met overheden: lokaal, regionaal en landelijk. Daarnaast zijn we trots op onze sterke banden met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties, wat ons in staat stelt om de belangen van de binnenvaart op meerdere fronten te behartigen. KBN zet zich in om niet alleen een solide netwerk te onderhouden, maar ook om actief deel te nemen aan strategische samenwerkingsverbanden. Door deze inzet streven wij naar continue vooruitgang, het bevorderen van innovatie en het creëren van een duurzame toekomst voor de binnenvaartsector.

Onze betrokkenheid reikt echter verder dan de nationale grenzen. Wij zijn actief in diverse Europese binnenvaartbrancheorganisaties en maken actief deel uit verschillende vergaderingen de CCR in Brussel, Straatsburg en Genève. Door actief te zijn in de Europese lobby streven wij ernaar om de belangen van de binnenvaart op Europese niveau te vertegenwoordigen en te bevorderen.

 

Brancheorganisaties

BBZ vereniging voor beroepschartervaart

IVR

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Vereniging van Waterbouwers

Europa

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

European Barge Union (EBU)

Europese binnenvaartbranchevereniging waar KBN lid van is.

European IWT platform

EBU en ESO hebben gezamenlijk het IWT Platform opgericht. KBN neemt namens EBU en ESO zitting in verschillende commissies van het IWT Platform. 

European Skippers Organisation (ESO)

Europese binnenvaartbranchevereniging waar KBN lid van is.

Ondernemersbelangen

Deltalinqs

evofenedex

MKB Nederland/VNO-NCW

ORAM

Overheid

Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Rijkswaterstaat (RWS)

Overige organisaties

Samenwerkingsverbanden

Centraal Overleg Vaarwegen

Een deel van de werkzaamheden van dossier infrastructuur verricht KBN onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, de Vereniging van Waterbouwers en evofenedex.

Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie vormt een groot netwerk van Nederlandse organisaties die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. KBN is één deze partijen aangesloten bij de Logistieke Alliantie.