Scheepsafval

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Tijdens de exploitatie van binnenvaartschepen ontstaat onvermijdelijk afval, wat een belangrijk aandachtspunt is voor binnenvaartoperators. Het beheer en de verwijdering van dit afval moet voldoen aan strikte regels, die het gebruik van geschikte nationale voorzieningen voorschrijven. Door afval gericht te voorkomen en goed te verzamelen, af te geven en in te nemen, dragen we als sector aanzienlijk bij aan:

 • de bescherming van het milieu,
 • de veiligheid op de binnenwateren,
 • de kwaliteit van lucht en water,
 • de gezondheid en het welzijn van scheepspersoneel en andere vaarweggebruikers.

Tegen deze achtergrond hebben zes staten besloten internationale regels vast te leggen voor de verzameling, afgifte en inname van scheepsafvalstoffen, bekend als het CDNI-verdrag.

Informatie scheepsafval

CDNI-verdrag

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden. Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in delen van Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

Het CDNI maakt een indeling van het afval in drie hoofdcategorieën:

 • Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (Deel A)
 • Afval van de lading (Deel B)
 • Overig scheepsbedrijfsafval (Deel C)

Varend ontgassen

Het onderwerp ontgassen is en wordt veelvuldig in de media besproken en is onderdeel van het CDNI-verdrag (afval van lading, deel B). Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), ook als onderdeel van het Bestuurlijk Overleg Ontgassen, maakt zich mede gelet op de veiligheid van bemanningen, omwonenden en het milieu, al vele jaren sterk voor het compleet uitbannen van het varend ontgassen.

De maatschappelijke verontwaardiging neemt terecht toe en vereist van alle betrokkenen een maximale inspanning om het vrij emitteren van schadelijke stoffen naar de buitenlucht, snel tot het verleden te laten behoren. 

Het verbod op varend ontgassen is in werking getreden op 1 juli 2024. KBN is, als groot voorstander van het verbod op varend ontgassen, zeer verheugd dat dit is gebeurd. Om te zorgen dat het verbod goed kan worden opgevolgd, heeft KBN een informatiedocument in drie talen gepubliceerd, voor bevrachters en schippers/scheepseigenaren.

Inzet KBN

Binnen het CDNI-verdrag is de sector vertegenwoordigd via het IWT Platform. Namens dit platform is KBN proactief betrokken, wat de mogelijkheid geeft om namens de sector deel te nemen aan de werkzaamheden van onder andere:

 • de werkgroep,
 • het indienen van meningen,
 • reageren op voorstellen
 • en deelname aan de hoorzitting die om de twee jaar met het bedrijfsleven wordt georganiseerd.

Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen. KBN is via deze route actief betrokken bij het scheepsafvaldossier.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Ton Wingelaar

Beleidsadviseur Gevaarlijke Stoffen & Veiligheid / CDNI

Laatste berichten

KBN verheugd met verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024

Minister Harbers heeft vandaag de Tweede Kamer middels een kamerbrief laten weten dat het verbod op varend ontgassen in werking zal treden vanaf 1 juli 2024. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is verheugd dat er nu duidelijkheid is over een concrete datum…

17 mei 2023

KBN benadrukt belang invoer verbod op varend ontgassen

Dinsdag 7 maart stond het Rondetafelgesprek varend ontgassen in de Tweede Kamer op het programma. Dit gesprek was aangevraagd door Kamerleden om over meer informatie te beschikken over dit onderwerp. Kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en D66 stelde aan…

14 maart 2023

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.