Infrastructuur & Nautiek

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zetten we ons dagelijks in voor de belangen van de binnenvaartsector. Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het monitoren en beïnvloeden van korte- en langetermijnprojecten en beleidsdossiers die van invloed zijn op onze vaarwegen.

Naast de langlopende waterdossiers, toekomstbestendigheid van de vaarwegen is het onderhoud en de infrastructuur van de vaarwegen een ander belangrijk onderdeel van ons werk binnen het dossier Infrastructuur en Nautiek. Een breed dossier wat van zeer groot belang is voor de binnenvaart!

Informatie infrastructuur & nautiek

Waterdossiers

De langetermijnprojecten lijken misschien een 'ver-van-mijn-bed-show', maar het gebrek aan aandacht hiervoor kan leiden tot ongewenste situaties, zoals het 'weggeven' van vaarwegen aan natuurprojecten zonder rekening te houden met de belangen van de binnenvaart.

Een cruciaal voorbeeld van zo'n waterdossier is het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW). Dit programma is opgezet om Nederland weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten in 2050. Zoetwater is van essentieel belang voor veel sectoren, waaronder landbouw, scheepvaart en industrie. Binnen dit programma werkt KBN actief mee om ervoor te zorgen dat de binnenvaart niet benadeeld wordt door de genomen maatregelen.

Wij zetten ons in voor een eerlijke waterverdeling en voeren regelmatig overleg met betrokken ambtenaren. Het doel is om besluiten te beïnvloeden en voorstellen te doen die de binnenvaartsector ten goede komen of op zijn minst geen schade berokkenen. Dit is precies waarom onze leden kiezen voor KBN - voor de toekomst en duurzaamheid van de binnenvaart.

De binnenvaart staat voor een uitdaging: klimaatverandering en de daarmee samenhangende veranderende waterstanden. Een belangrijk onderdeel van de waterdossiers is het toekomstbestendig houden van de vaarwegen. Zowel de hoge- als laagwaterdossiers maken hier deel van uit, omdat deze direct van invloed zijn op de binnenvaart.

Infrastructuur

De binnenvaart ondervindt regelmatig hinder door storingen van sluizen en bruggen, die leiden tot ongewenste stremmingen. Het achterstalling onderhoud van de infrastructuur vraagt veel aandacht van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Het betreft voornamelijk kunstwerken die aan het einde van hun levensduur zijn. 

KBN zet zich nationaal en internationaal dagelijks in om dit probleem aan te pakken. Ook in het buitenland speelt het probleem van achterstalling onderhoud. KBN overlegt regelmatig met vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, om het achterstallig onderhoud aan de orde stellen en oplossingen te zoeken voor het vervoer over water.

Er is nog voldoende ruimte en scheepscapaciteit om meer voervoer over water te faciliteren. Het benutten van deze ruimte en capaciteit kan helpen bij het verninderen van netcongestie, het behalen van klimaatdoelstellingen en invulling geven aan de modal shift opgave.

Echter, vereist een robuust en betrouwbaar vaarwegennet. Achterstalling onderhoud vormt een obstakel voor de betrouwbaarheid van de binnenvaart als modaliteit. Daarom ligt de focus van KBN op het realiseren van een robuust, adequaat en goed uitgerust vaarwegennet. 

Belangrijk binnen infrastructuur & nautiek

Nautische voorschriften

Nautische voorschriften vormen een essentieel onderdeel van de regelgeving voor veilige vaart op de waterwegen. Deze voorschriften omvatten een reeks regels en procedures die zijn ontworpen om de veiligheid van schepen, bemanningen en lading te waarborgen tijdens hun reizen op rivieren, kanalen en binnenwateren.

Onderhoud vaarwegen

Deugdelijk onderhouden van vaarwegen, sluizen en bruggen zijn van levensbelang voor de binnenvaart. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Toekomstbestendige vaarwegen

Extreem weer gevolg van klimaatverandering vormen een steeds groter wordend probleem. Het weer heeft ook impact op de binnenvaartsector. We staan voor een uitdaging: klimaatverandering, de daarmee samenhangende veranderende waterstanden en de vaarwegen die toekomstbestendig moeten zijn.

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersonen

Geert Snoeij

Beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur / Secretaris CBOB

Leny van Toorenburg

Beleidsadviseur Nautisch Technische zaken en Infrastructuur / Secretaris Zand- & Grindvaart en Schuttevaer

Laatste berichten

Podcast #07: Wie krijgt water als het schaars is?

In aflevering #07 van de podcast ‘Samen Voortvarend’ gaat Geert Snoeij in gesprek met Chantal Schillemans werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Milou Wolters, werkzaam bij Rijkswaterstaat, over de uitdagingen van…

04 juni 2024 | Podcast

Podcast #06: De casus ‘Julianakanaal’

In de zesde aflevering van de podcast ‘Samen Voortvarend’ is Leny van Toorenburg (beleidsadviseur Nautisch Technische & Infrastructuur) in gesprek gegaan met May van de Kerkhof, directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, en…

28 mei 2024 | Podcast

KBN publiceert toekomstvisie voor laagwater

Hoewel er momenteel geen sprake is van laagwater, publiceert Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) vandaag een toekomstgerichte visie om de uitdagingen van het laagwater voor de binnenvaart in Nederland en op de Rijn aan te pakken. Deze visie bevat…

14 september 2023

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.