CBOB

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

De Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) functioneert als ledengroep van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). 

Wie zijn wij?

De ledengroep CBOB  is een actieve en betrokken ledengroep binnen KBN. De ledengroep CBOB wil binnen KBN zicht houden op de ‘C’ met bijbehorende waarden en richten zich vooral op sociaaleconomische aspecten die aan de orde komen of moeten komen binnen KBN.

Wat doen wij?

Ze geven invulling aan de christelijke identiteit in brede zin en houden zich bezig met en adviseren over vraagstukken die daar verband mee houden. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het bevorderen van de zondagsrust (24/7 hoeft niet de norm te zijn), het schippersgezinsbedrijf inclusief internaathuisvesting en rentmeesterschap. Zie het document ‘CBOB binnen KBN: focuspunten!’ voor allerlei onderwerpen die nauw verbonden zijn aan de kernwaarden en hoofdeigenschappen die de CBOB al jaren CBOB maken.

Bijeenkomsten

Bij de ledengroep CBOB staan we ieder jaar stil bij een thema. Van ‘Een drievoudig snoer’ in 2022 en ‘Vaar op Koers’ in 2023 staan we dit jaar stil bij ‘Veilige haven’. Dit thema wordt bij iedere bijeenkomst vanaf een ander vlak belicht. De CBOB organiseert een aantal bijeenkomsten per jaar:

  • In het voorjaar de Algemene Ledenvergadering
  • In de zomer en herfst een Binnenvaart Ontmoetingsdag
  • In de winter de eindejaarsbijeenkomsten in Zwijndrecht, Duisburg en Werkendam.

Als laatste is het goed om te noemen dat de ledengroep CBOB veel waarde hecht aan samenwerkingspartners zoals LOVK, LOVT, het Binnenvaartpastoraat, Steunpunt Binnenvaart, De christelijke zorgverzekeraar, schippersinternaten enzovoorts.

Contactpersonen

Geert Snoeij

Beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur / Secretaris CBOB

Marco Oosterwijk

Bestuurslid CBOB