Grote Drogeladingschepen

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De groep Grote Drogeladingschepen bestaat uit leden die één of meer voor het vervoer van droge lading bestemde schepen met een lengte van meer dan 86 meter exploiteren. 

De ledengroep is vertegenwoordigd binnen het eigen en het centrale KBN-bestuur. Binnen de kantoororganisatie en de diverse commissies en werkgroepen wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Ook binnen deze gremia is de ledengroep vertegenwoordigd. Met en door leden van de groep droge lading wordt actief met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die van belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Wat doen wij?

Deze ledengroep houdt zich bezig met problematiek en uitdagingen vanuit alle beleidsterreinen. Voor werkuitvoering, continuïteit en betrouwbaarheid ligt een grote focus op het nautisch-technische domein. Koninklijke Binnenvaart Nederland en het ledengroepsbestuur blijven onverminderd betrokken bij de veranderende bemannings- en technische eisen en de grote ledengroep overstijgende thema’s.

Een kleine selectie uit deze omvangrijke dossiers:

  • (Nieuwe) EU-bemanningsregeling en de implementatie van de EU-kwalificatierichtlijn
  • Focus op infrastructuur; achterstallig onderhoud, een tekort aan personele bezetting en toekomstbestendigheid
  • Gegaste droge bulklading
  • Vergroeningsopgave/Energietransitie

Contactpersonen

Willeke van Veen

Bestuurslid Grote Droge Lading

Kelly van Toorenburg

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt / Secretaris Droge Lading