Schuttevaer

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Schuttevaer is het belangrijkste adviesorgaan voor nautisch-technische aangelegenheden en waterinfrastructuur. De ledengroep richt zich op de toekomst van het  vaarwegennet in binnen- en buitenland.
 

Wat doen wij?

De ledengroep houdt zich bezig met achterstallig onderhoud van sluizen, stuwen, bruggen, vaarwegen en alles eromheen. Zo is één van de doelen van de ledengroep het zo veel mogelijk ontlasten van de gebruikers van de vaarweg. Op deze manier kan de vaarweggebruiker zich richten op datgene waar hij/zij goed in is, namelijk het vervoeren van de goederen en deelnemen aan de belangrijke transportketen. In dit streven is het uiteindelijke doel niet alleen een goede infrastructuur te bewerkstelligen, maar alleen bij een goed functionerende infrastructuur kan ook de door de overheid ondersteunende doelstelling "modal shift" worden bereikt. Dit kan alleen als de infrastructuur op en top is.

De ledengroep doet dit samen met de regiovertegenwoordigers, de afdelingen in Nederland en de Internationale afdeling.

  • De regiocoördinatoren richten zich op hun regio. 
    Er zijn regiocoördinatoren voor de regio's Noord Nederland, Midden Nederland, het IJsselmeer en de regio Noord Holland, Zuid Nederland, Centraal en Oost Nederland, Noord- en West Brabant en Zeeland.
  • De afdelingen van Schippers Vereniging Schuttevaer op hun directe omgeving
    Er zijn twaaf afdelingen in het land en er is een Internationale Afdeling.
  • Het kantoor op het landelijk en internationaal netwerk.

Op deze wijze beschikt en werkt KBN aan het nationaal en internationaal vaarwegennetwerk voor de gebruikers.

 

Contactpersonen

Erik Schultz

Bestuurslid Schuttevaer

Leny van Toorenburg

Beleidsadviseur Nautisch Technische zaken en Infrastructuur / Secretaris Zand- & Grindvaart en Schuttevaer