Sleep- en Bijzondere Transporten

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De groep Sleep- en Bijzondere Transporten herbergt de leden die zich toeleggen op bijzondere transportopdrachten en daartoe beschikken over gespecialiseerd materieel, zoals

  • Sleep-/duwboten
  • Pontons
  • Dekschuiten
  • Drijvende bokken

Het gaat hierbij vaak om transporten waarvoor - meestal bij meerdere vaarwegbeheerders - speciale vergunningen aangevraagd moeten worden. Nagenoeg alle bedrijven die zich op deze specifieke deelmarkt richten zijn bij de ledengroep aangesloten en vormen aldus ook gezamenlijk een netwerk waarin informatie en vakkennis wordt gedeeld.


Wat doen wij?

De ledenvergaderingen van de groep zijn vanzelfsprekend momenten waarop actuele ontwikkelingen worden besproken. Er wordt ook gerapporteerd vanuit de werkgroepen waaraan vertegenwoordigers van de groep deelnemen. Verder worden er regelmatig specifieke vraagstukken of thema's geagendeerd, die doorgaans te maken hebben met de toepasselijke regelgeving.

De ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten heeft al jaren last van het feit dat de huidige bemanningsregeling niet goed pastbij de karakteristieken van dit binnenvaartsegment. Daarom is voor onze ledengroep de herziening van deze regelgeving en de totstandkoming van de nieuwe Europese bemanningsrichtlijn een speerpunt. 

Daarnaast staat ook een eventuele specifieke opleiding voor sleepbootkapiteins en de 'binnen-buiten'- discussie op de agenda.

 

Contactpersoon

Maira van Helvoirt

Waarnemend directeur / Secretaris containers, sleep- en bijzondere transporten en veerdiensten