KBN leden maken kennis met nieuwe voorzitter en waarnemend directeur tijdens Algemene Vergadering

25 november 2023

Op vrijdagmiddag 24 november 2023 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) haar halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden, in het Van der Valk hotel in Ridderkerk.

De vergadering werd geopend met een welkomstwoord door aftredend voorzitter Paul Goris, waarna hij zijn laatste jaarrede gaf. Hij blikte terug op de afgelopen anderhalf jaar sinds de fusie. Zijn conclusie was dat er weliswaar nog veel werk aan de winkel is, maar ook dat er al héél veel werk is verzet en dat KBN op koers ligt. Hij laat een prachtige club achter en draagt die met vertrouwen over aan zijn opvolger, Ad Koppejan, die tijdens deze AV benoemd werd.

Ad Koppejan: “De binnenvaartsector is belangrijk voor de Nederlandse economie en speelt een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame vormen van internationaal transport binnen Europa. Ik heb er ontzettend veel zin in om mij de komende jaren in te zetten voor zo’n mooie sector als de binnenvaart en de ondernemers die hierin actief zijn.” 

Ook directeur Rob Leussink kondigde deze week zijn vertrek aan per 31 december 2023. Maira van Helvoirt zal per direct waarnemend directeur worden van KBN. Zowel Rob als Paul bedankten de leden, het bestuur, medewerkers, stakeholders en andere betrokkenen voor de intensieve samenwerking en het gestelde vertrouwen.

“KBN bestaat nu anderhalf jaar en de organisatie stáát inmiddels. Ik wil heel graag samen met mijn collega’s de schouders eronder zetten om KBN verder te verstevigen, uit te bouwen en op de kaart te zetten als dé brancheorganisatie in de binnenvaart,” aldus Maira van Helvoirt.

Tijdens de AV werd de jaarrekening voor het jaar 2022 gepresenteerd, waarna decharge werd verleend aan het bestuur voor hun beleid in 2023.

Directeur Rob Leussink blikte kort terug op de activiteiten van 2023. Hij is blij dat het hele team van KBN sinds de zomer van 2023 in het vernieuwde kantoor in Zwijndrecht is ondergebracht, zodat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de vorming van één team. Aansluitend presenteerde hij het activiteitenplan voor 2024 dat immers de basis vormt voor de begroting voor het komende jaar.

Féroz Kadirbaks presenteerde de nieuwe contributieregeling voor 2024, die vervolgens werd vastgesteld door de leden.

Vanuit de ledengroep Zand- en Grindvaart is Paul van Zwol benoemd als nieuw bestuurslid.

De Algemene Vergadering werd afgesloten rond 15.30 uur, waarna de aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een openbaar themaprogramma, met interessante presentaties over de toekomst van de binnenvaartsector (Nicole van der Sman), de energietransitie (Martin Quispel) en branchevertegenwoordiging 3.0 (Ivan Pouwels).

De dag werd afgesloten met een aangeklede borrel.

Gerelateerd items