Riviercruisesector tekent overeenkomst om arbeidsomstandigheden te verbeteren

06 maart 2024

Vandaag tijdens de ITB, 's werelds grootste toeristische beurs in Berlijn, hebben de European Barge Union (EBU), de European Transport Workers Federation (ETF) en de IG RiverCruise een overeenkomst getekend om de arbeidsomstandigheden aan boord van riviercruiseschepen te verbeteren en om eerlijke concurrentie binnen de sector te waarborgen. 
 
De onderhandelingen voor deze overeenkomst begonnen na de ondertekening van een intentieverklaring in de zomer van 2019, waarin alle partijen overeenkwamen om verschillende kwesties in de riviercruisesector aan te pakken. Na enkele constructieve vergaderingen moesten de onderhandelingen echter worden onderbroken in 2020 vanwege de wereldwijde COVID-19-pandemie. 
 
In de herfst van 2022 zijn de onderhandelingen hervat en hebben geleid tot een bindende overeenkomst, waarbij een gezamenlijk begrip van de uitdagingen binnen de sector is ontstaan en er een goede werkrelatie tussen de riviercruisesector en de vakbonden is ontwikkeld. 
 
Het hoofddoel van deze overeenkomst is het realiseren van een sociaal duurzame riviercruisesector met gelijk speelveld voor alle exploitanten, waarvan zowel werkgevers als werknemers in de sector profiteren. De overeenkomst omvat onder meer de fundamentele rechten van werknemers in de Europese riviercruisesector, sociale zekerheid, salarisstructuur, gezondheids- en veiligheidseisen, vergoedingen voor bemiddelingsbureaus, contract- en reisdocumenten, toegang tot schepen en klachtenprocedures. 

EBU, ETF en IG RiverCruise zijn verheugd met dit behaalde resultaat en kijken uit naar een positieve impact op de sector. 

“We zijn erg tevreden met de manier waarop we hebben samengewerkt naar een gemeenschappelijk doel, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor werkgevers en werknemers aan boord van riviercruiseschepen. Tenslotte hebben zowel werkgevers als de werknemers baat bij een sociaal duurzame riviercruisesector, aldus Theresia Hacksteiner, secretaris-generaal van EBU. 

Arno Reitsma, voorzitter van IG RiverCruise voegde hieraan toe: "We zijn verheugd dat we vandaag een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking kunnen openen, dat gebaseerd is op het inzicht dat de bemanning aan boord van passagiersschepen de basis vormt voor het succes van onze industrie." 

Volgens Jacques Kerkhof, voorzitter van de ETF Inland Waterways Section, is deze overeenkomst een eerste belangrijke stap voor de verbetering van de levensomstandigheden van duizenden werknemers. "De ETF is in het bijzonder verheugd over de hernieuwde bevestiging van de toepasselijkheid van regels voor sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid, een omgeving zonder intimidatie, en de vrijheid om lid te worden van een vakbond en de toegang van vakbonden tot de werkplek. We hopen dat we door de uitvoering van deze overeenkomst kunnen blijven bouwen aan een eerlijke Europese riviercruisesector en wederzijds vertrouwen met onze werkgevers." 

Gerelateerd items